Teca

Teca


Sto, brun, född 2021.

 Uppfödare: Annika Melin, Stånga.


e. Whisky 594

u. Dunia 5101

ue. Duktig 568


Länk: Blå basen


"Teca"